'n Evaluering van die 6M-Simulasie opleidingkursus vir oningewyde swart werkers.

- Van Niekerk, R., Raubenheimer, I. van W.