Probleemareas by die gebruik van dieselfde of afsonderlike toetse vir verskillende bevolkingsgroepe in die beroepslewe.

- Raubenheimer, I. van W.