Raamwerk vir die ontwikkeling van 'n 4-dimensionele teorie van menslike gedrag.

- Raubenheimer, I. van W.