Die blanke werkskuwe in Suid-Afrika: enkele biografiese kenmerke.

- Sieberhagen, G. van der M., Raubenheimer, I. van W.