Die verband tussen tydoriëntasie en prestasiemotivering.

- Van Rensburg, C., Raubenheimer, I. van W.