Spesialisasie binne die bedryfsielkunde.

- Raubenheimer, I. van W.