Organisatoriese doeltreffendheid in Suid-Afrika en Japan.

- Spoelstra, H.I.J., Raubenheimer, I. van W.