Die tydskrif vir bedryfsielkunde 20 jaar in bedryf.

- Raubenheimer, I. van W.