Die semantiese differensiaal as telefoonopnametegniek.

- Joubert, J.P.R., Raubenheimer, I. van W.