Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou.

- Raubenheimer, I. van W., Visagie, D.L.