Die verband tussen tydoriëntasie, diepte-oriëntasie en lokus van kontrole.

- Raubenheimer, I. van W., Louw, J.W.