'n Ondersoek na die potensiaalbepaling van werknemers in die landbousektor.

- Augustyn, J.C.D., De Villiers, W.S., Raubenheimer, I. van W.