Die opleiding van bedryfsielkundiges in Suid-Afrika.

- Raubenheimer, I. van W., Calitz, C.J., De Villiers, W.S., Augustyn, J.C.D.