Individualiteit, kollektiwiteit en lokus van beheer as mikroveranderslikes van diversiteit.

- Rieger, H.S., Blignaut, C.J.H.