Die meting van intrapersoonlike prosesse as determinant van leergereedheid by volwassenes in die werksituasie.

- Van Zyl, K., Lessing, B.C.