Kollektiewe bedinging binne die Suid-Afrikaanse vervaardigingsbedryftak.

- Kamffer, H.O.L., Lessing, B.C., Fouchè, M.M.