Leierskapstyl en die lerende organisasie.

- Victor, W.G., Lessing, B.C., Dannhauser, Z.