Suksesbelewing van seniorbestuurders van 'n groot finansiële instelling.

- Labuschagne, W.J.P., Kok, J.C., Smith, D.P.J.