Die verband tussen sekere persoonlikheidseienskappe en transformasionele leierskap.

- Van Rensburg, C., Crous, F.