Die omvang en aard van afwesigheid: 'n Suid Afrikaanse gevalstudie.

- Du Plessis, A., Visser, D., Fourie, L.