Persoonlikheidseienskappe as voorspellers van die loopbaansukses van provinsiale verkeersbeamptes.

- Geldenhuys, A., Visser, D., Crafford, A.