Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit.

- De Kock, F.G., Roodt, G.