Konstruksie en evaluering van 'n gerekenariseerde konsepverwerwingstoets.

- Carstens, V.E., Schepers, J.M.