Die ontwikkeling en evaluering van 'n entrepreneurskaporiëntasie-vraelys.

- Venter, C.M., Crous, F., Schepers, J.M.