'n Ondersoek na die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante wat werkbevrediging ervaar.

- Möller, Y., Crous, F., Schepers, J.M.