Die verband van leerprosesveranderlikes met leersukses.

- Lotriet, D.L., Coetsee, W.J., Schepers, J.M.