Bestuursontwikkelingsbehoeftes in die Suid-Afrikaanse lugmag: 'n vergelykende studie van die persepsies van die vier kultuurgroepe.

- Theart, J.J., Lessing, B.C., Schepers, J.M.