Die faktorstruktuur van Bass se Veelfaktorleierskapsvraelys in die Suid-Afrikaanse konteks.

- Ackermann, C. P., Schepers, J. M., Lessing, B. C., Dannhauser, Z.