Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid.

- Stanz, K.J., Slabbert, J.A., Schepers, J.M.