Die houdings van manlike bestuurders teenoor die vordering van vroue binne die bedryfskonteks: 'n kultureel vergelykende studie.

- Van Aarde, W.A., Schepers, J.M.