Die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

- Coetzer, E.L., Schepers, J.M.