'n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap.

- Crous, F., Roodt, G.