Werkswaardes van akademici.

- Claassen, L., Schepers, J.M., Roodt, G.