Die verband tussen waargenome leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband.

- Van der Heyde, A.F., Roodt, G.