Die teenswoordige en toekomstige rolle van bedryfsielkundiges in Suid-Afrika.

- Pienaar, Y., Roodt, G.