Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n eksploratiewe studie.

- Bester, P.C., Nainaar, K., Roodt, G.