Itemformaat, differensiële itemskeefheid en die faktorstruktuur van 'n selfvoltooiingsvraelys.

- Swart, C., Roodt, G., Schepers, J.M.