Deelnemende bestuur as 'n funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing.

- Visser, W.P., Roodt, G., Schepers, J.M.