Die verband tussen angs en prestasie in takseersentrumdimensies.

- Ehlers, E.J., Roodt, G.