Dicyclohexyl(4-isopropylphenyl)-phosphane selenide

- Makhoba, Sizwe, Muller, Alfred, Phasha, Zanele