Die rol en bydrae van die Stedelike Stigting tot die politieke hervorming van Suid-Afrika

- Hoogenraad-Vermaak, Salomon