Die verband tussen interpersoonlike behoeftes en konflikhanteringstyle.

- Lotriet, W., Crafford, A., Visser, D.