Developing a holistic wellness model.

- Els, D.A., De la Rey, R.P.