Die TAT-Z as voorspeller vir prestasiemotivering.

- Cilliers, F.V.N., Wissing, M.P.