Die kwalitatiewe effek van 'n groepfasiliteringskursus.

- Rothmann, S., Sieberhagen, G.v/d M., Cilliers, F.V.N.