Sensitiewe relasievorming as bestuursdimensie: die evaluering van 'n ontwikkelingsprogram.

- Cilliers, F.V.N., Wissing, M.P.