Die verband tussen salutogenese en werkoriëntasie.

- Viviers, A.M., Cilliers, F.V.N.