Optimalisasie van stelsels met wisselspanningstussenkringmutators as elektroniese koppelstelsels tussen wisselspanningsnette en gelykspanningsnette

- Ferreira, Jan Abraham