Media in die onderrig van die gehoorgestremde leerling

- Snyman, Darelle