Die invloed van die organochloor herbisiede chlortalmetiel en propachlor op aspekte van die groei van Euglena gracilis Klebs

- Greyvenstein, Karen